Med passion för verkligt bra sparande

 

Vem arbetar ditt
kapital och din tjänstepension för?

Tyvärr är svaret för de allra flesta att kapitalet och pensionen i första hand arbetar för banken eller andra finansiella aktörer, inte för kunden.


På Fair Incentive tycker vi att ditt sparkapital och din tjänstepension ska arbeta för dig, inte för någon annan.

Fair Investments förvaltningsfilosofi överensstämmer med vår. Gemensamt för deras förvaltningar är att de måste leverera ett mervärde för att kunna ta betalt.

Kapitalförvaltning som den borde vara

Seminarier:


Vi bjuder in till seminarier med temat ”Kapitalförvaltning som den borde vara”.


Där kommer vi att gå igenom hur olika former av incitament påverkar fondförvaltarnas, kapitalförvaltarnas och private bankers agenda. Vi kommer även att gå igenom hur vi tycker att det borde vara, och hur vi valt att arbeta.


Anmäl dig genom att skicka en intresseanmälan till info@fairincentive.se.

Om Fair Investments:


Läs mer om Fair Investments och de olika förvaltningsformerna på www.fairinvestments.se.


Om oss och vår ledning

Gemensamt för människorna bakom Fair Incentive
är en passion för att revolutionera sparande och finansbranschen.

Eftersom vi själva blivit besvikna på banker och rådgivare drivs vi av att konsumenter och företag ska få tillgång till riktigt bra sparprodukter. Produkter som kan ge hög avkastning till begränsad risk, utan kostsamma mellanhänder och dolda avgifter.

Vår lösning är valet av samarbetspartner, vi kan erbjuda förvaltningar som har en avgiftsstruktur som är 100% prestationsbaserad och en förvaltning som måste leverera bättre villkor än konkurrenterna för att få betalt. Det tycker vi är Fair.


Vårt team innehåller kompetenser från finans, ekonomi, analys och kundrelationer. Alla har ett och samma fokus, att du ska få ett verkligt bra sparande!

”Fel typ av incitament bidrar till försämrad avkastning,
och gynnar de finansiella aktörerna i första hand.”


Sirous Kiasirous.kia@fairincentive.se
0705-92 83 37
”Vi sätter oss i samma båt som våra kunder. Ger vi inte ett mervärde till våra kunder så tjänar vi inte något – så borde det alltid vara!”


Jan Haverstenjan.haversten@fairincentive.se
0733-82 16 68

Tillsyn, tillstånd och klagomålsansvarig

Det är vårt mål att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Vid eventuella oklarheter ber vi dig att i första hand kontakta din rådgivare hos oss.

Klagomålshantering


Skulle du av någon anledning vara missnöjd med hur vår tjänst utförts är det viktigt att du omgående vänder dig till din kontaktperson hos Fair Incentive och framför dina synpunkter. I händelse av att rådgivaren inte kan erbjuda en tillfredsställande lösning kan du skriftligen vända dig till klagomålsansvarig:


Klagomål avseende försäkringsärenden:


Fair Financial Incentive AB

Jan Haversten

Karlavägen 18

114 31 STOCKHOLM


Klagomål avseende investeringsrådgivningen:


Klagomålsansvarig

Fair Investments Sweden AB

Humlegårdsgatan 20

114 46 STOCKHOLM

Klagomålet ska framföras skriftligen och handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.


För vägledning i ett klagomålsärende kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av allmän domstol.

Fair Financial Incentive AB är medlemmar i SFM, Sveriges Försäkringsförmedlares förening, www.sfm.se.

Våra rådgivare har Swedsec-licensiering via Fair Investments Sweden AB.


 

 

Vi är registrerade hos Finansinspektionen, www.fi.se , och lyder under deras tillsyn.